لایت متر DTE LM 1

500,000 تومان
میزان شدت روشنایی در مکان ها با توجه به نوع کاربرد آنها متفاوت است. عموما لایت مترها برای اندازه گیری نور در فواصل نسبتا دور مورد استفاده قرار می گیرد.دانستن اینکه یک سطح تا چه اندازه در معرض تابش نور قرار گرفته مهم است،چرا که انسان باید بر روی این سطح،کار خود را بدون خسته کردن چشم خود انجام دهد.