قوانین تامین کنندگان

 1. هنگام چت کردن با مشتری در سامانه تامین کنندگان متعهد میشوید که اطلاعات خود که در زیر اشاره شده است را برای مشتری ارسال نفرمایید.
  • نام و نام خانوادگی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • نام شرکت تامین کننده
  • آدرس شرکت تامین کننده
  • تلفن شرکت تامین کننده
 2. عدم درخواست اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی مشتری، آدرس مشتری، تلفن مشتری.
 3. هنگام چت کردن با مشتری در سامانه تامینکنندگان متعهد میشوید اطلاعات مشتریان سابق را (بعنوان رفرنس) در اختیار مشتری قرار ندهید.
 4. تایید سفارش از طرف مشتری به منزله خرید محصول می باشد.

مراحل انجام:

 1. تکمیل فرم با توجه به درخواست مشتری
 2. تامین کنندگان سفارش مربوطه قیمت ها و محصولات خود را برای مشتر بصورت متنی ارسال می کنند.
 3. مشتری با توجه به نیاز خود یکی از تامین کنندگان را انتخاب می کند و پایان سفارش را اعمال می کند.
 4. در این مرحله نیز تامین کننده تایید شده نیز باید درخواست مشتری را تایید کند.
 5. بعد از تایید یکی از سفارشات ارسال شده از طرف تامین کنندگان اطلاعات شما (نام و نام خانوادگی و شماره تماس) برای تامین کننده انتخاب شده جهت انجام تکمیل امور خرید، از قبیل تنظیم قرارداد(درصورت نیاز)، ارسال محصول و غیره، ارسال می شود.
 6. بعد از تایید یکی از سفارشات ارسال شده از طرف تامین کنندگان تمامی چت ها بسته خواهد شد و مشتری قادر به ادامه چت با تامین دهندگان نخواهید بود.

جرایم تامین کنندگان درصورت عدم رعایت قوانین

 1. درصورت عدم رعایت هریک از قوانین ذکر شده مشتری به مدت 4 ماه نمی تواند از سامانه تامین کنندگان استفاده نماید و بعد از 4 ماه برای فعال سازی سامانه مشتریان باید مبلغ 500.000 تومان را بپردازد.
 2. جهت فعال سازی سامانه مشتریان زودتر از 4 ماه (درصورت درخواست تامین کننده) تامین کننده باید مبلغ 2.000.000 تومان را بپردازد.