نورولوژِی چیست و به درمان کدام بیماری ها کمک می کند؟

نورولوژی چیست و به درمان کدام بیماری ها کمک می کند؟

نورولوژیست که در کشور ما با نام متخصص مغز و اعصاب شناخته می شود، یکی از شاخه های علم پزشکی با آموزش تخصصی در تشخیص، درمان و مدیریت اختل...

ادامه مطلب

آشنایی با ملزومات مورد نیاز در روزهای کرونا

آشنایی با ملزومات مورد نیاز در روزهای کرونا

در حال حاضر هیچ درمان قطعی خاصی برای نوع حاد بیماری کرونا وجود ندارد. درمان های انجام شده بر تسکین علائم مانند تب، سرفه خشک و تنگی نفس ...

ادامه مطلب

آشنایی با فواید فیزیوتراپی گردن

آشنایی با فواید فیزیوتراپی گردن

فیزیوتراپی و توانبخشی یک رشته تخصصی و بخش مهمی از روند درمان در بسیاری از بیماریهاست. این تخصص از بیمارانی که نمی توانند تحرک یا توانای...

ادامه مطلب

نکات مهم در استفاده از اپکس لوکیتور

نکات مهم در استفاده از اپکس لوکیتور

آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی از ملزومات اولیه برای درمان بیماران مربوط به این رشته است. یک دندان پزشک باید به تجهیزات حوزه کاری خود اشر...

ادامه مطلب

آشنایی با تجهیزات پزشک نوزادان و اطفال

آشنایی با تجهیزات پزشک نوزادان و اطفال

پزشک نوزادان و اطفال یکی از شاخه های تخصص در رشته پزشکی است. در مطب پزشک نوزادان و اطفال، به تجهیزات خاصی نیاز است که برای معاینه کودکا...

ادامه مطلب