میکروسکوپ جراحی KAPS سری ۱۰۰۰

میکروسکوپ های جراحی Kaps سری ۱۰۰۰ شرکت Karl Kaps امروزه در زمینه تولید و بهینه سازی میکروسکوپ های معاینه و