اسپیرومتر ALPHA Touch

معرفی محصول اسپیرومتر اسپیرومتر دستگاهی است که توسط آن می توان پارامتر های زیادی را اندازه گیری کرد. از جمله

اسپیرومتر Spirobank II مدل Advanced

معرفی محصول اسپیرومتری اسپیرومتر (Spirometer) وسیله ای است که پزشکان توسط آن می توانند بیماری های تنفسی و ریوی را

دستگاه اسپیرومتر رومیزی مدل HI-301

بیماری های تنفسی شرکت CHEST، شرکتی ژاپنی می باشد. این شرکت بصورت تخصصصی بر روی تولید و توزیع تجهیزات الکترونیکی