vitalwave titanf4

vitalwave titanf4 دستگاهی است که می توان از آن بصورت روزمره و در منزل بدون مراجعه به پزشک و برای

اولتراسوند SONOMED 500F

10,800,000 تومان
اولتراسوند درمانی یک روش درمانی است که از سال ۱۹۴۰ توسط فیزیوتراپیست ها استفاده می‌شده است. امواج اولتراسوند از طریق تماس مستقیم یک پروب (سر دستگاه اولتراسوند) بر پوست به ناحیه موردنظر انتقال می‌یابند. یک ژل واسط مابین پروب دستگاه و پوست استفاده می‌شود. محققان دریافته‌اند که کاربرد اولتراسوند در فیزیوتراپی، به‌منظور جلوگیری از بروز دوباره‌ی کمردرد و گردن درد ایجادشده به دلیل آرتروز گردن و کمر، دیسک کمر و فتق دیسک گردن در عرض ۱۲ ماه، نرخ موفقیتی بالغ‌بر ۷۰ درصد را دارا می‌باشد.

کمباین SONOIMPULSE 500

10,900,000 تومان
اولتراسوند درمانی یک روش درمانی است که از سال ۱۹۴۰ توسط فیزیوتراپیست ها استفاده می‌شده است. امواج اولتراسوند از طریق تماس مستقیم یک پروب (سر دستگاه اولتراسوند) بر پوست به ناحیه موردنظر انتقال می‌یابند. یک ژل واسط مابین پروب دستگاه و پوست استفاده می‌شود. محققان دریافته‌اند که کاربرد اولتراسوند در فیزیوتراپی، به‌منظور جلوگیری از بروز دوباره‌ی کمردرد و گردن درد ایجادشده به دلیل آرتروز گردن و کمر، دیسک کمر و فتق دیسک گردن در عرض ۱۲ ماه، نرخ موفقیتی بالغ‌بر ۷۰ درصد را دارا می‌باشد.