اﮔﺰوﻓﺎﯾﺒﺮ ﻧﻘﺮه

43,815 تومان222,880 تومان
وقتی اگزوفایبر +Ag در تماس با ترشح زخم قرار می گیرد به فرم ژلی تبدیل می شود.این ژل کمک به ایجاد

مپیلکس

69,085 تومان639,575 تومان
پانسمان فوم جاذب Mepilex در سرتاسر دنیا به عنوان یک پانسمان فوم مورد اطمینان برای درمان طیف زیادی از زخم

مپیلکس بوردر

73,110 تومان161,190 تومان
Mepilex Border  یک پانسمان چندمظوره ی فوم لبه دار می باشد که درسایز ها و شکل های متعددی طراحی گردیده.

ﻣﭙﯿﻠﮑﺲ ﺑﻮردر ﭘﺴﺖ اپ

48,375 تومان157,010 تومان
پانسمان Mepilex Border Pst-op یک پانسمان فوق‌العاده سازگار با قابلیت استفاده آسان برای زخم های جراحی ، بریدگی ها و

مپیلکس بوردر فلکس

52,470 تومان196,235 تومان
پانسمانی چند منظوره دارای تکنولوژی فلکس منحصر به کمپانی مونلیکه برای بهبود شکل پذیری و افزایش ماندگاری روی زخم مپیلکس

ﻣﭙﯿﻠﮑﺲ ﻧﻘﺮه

145,495 تومان430,800 تومان
Mepilex Ag پانسمان فوم آنتی میکروبیال نرم و شکل پذیر می باشد که اگزودا را جذب و محیطی با رطوبت